Lente.

Als ik de vogels hoor fluiten,
wil ik zo graag naar buiten.

De bomen komen mooi uit,
planten, siergras alles ontspruit.

Zwanen zweven bijna over het water,
met af en toe veel gespartel en gesnater.

Ooievaars klepperen op hun nest,
ieder dier doet zo zijn best.

Het veulen , dartelt  in de wei,
dit alles maakt mij zo blij.

Een hertje, een weekje jong nog maar,
staat daar zo maar voor mijn camera klaar.

Ik zit op een bankje, luister en kijk,
dan denk ik, wat ben ik toch rijk.

Patricia © 2011